Hipnoza regresyjna – czy znasz jej rodzaje?

Hipnoza regresyjna

Hipnoza regresyjna to metoda pozwalająca w trakcie sesji hipnotycznej spojrzeć nam wstecz. Na przeszłość w celu zrozumienia minionych wydarzeń ich integracji i nierzadko także uwolnienia trudnych, czasami nieświadomych emocji.

Regresja w hipnozie dzieli się na trzy rodzaje powiązane z miejscem, do któego nas prowadzi. A zatem mamy tutaj tę:

 1. Cofającą klienta do konkretnego miejsca na linii czasu w obecnym wcieleniu,
 2. Cofającą klienta do jednego / wielu minionych wcieleń,
 3. Life Beetwen Lives opracowana przez Michaela Newtona, która poprzez obecne wcielenie i poprzednie prowadzi klienta do czasu między nimi.

Cel

Regresja cofająca nas do konkretnego czasu w obecnym wcieleniu służy ponownemu przyjrzeniu się sytuacji, która miała miejsce w bieżącym wcieleniu. Celem takiej hipnozy regresyjnej bywa potrzeba przyjrzenia się ponownie pewnej sytuacji. Jej zrozumieniu, zintegrowaniu, również przeformatowaniu, „odczarowaniu”. Uwolnieniu napięcia, tłumionych emocji i ponownemu zrozumieniu, aby negatywne, niejednokrotnie traumatyczne doświadczenia, nie odgrywały tak istotnej roli w bieżącym życiu, a stanowiły bardziej źródło budującego nas doświadczenia życiowego.

Hipnoza regresyjna cofająca klientów do poprzedniego / poprzednich wcieleń jest najczęściej przeprowadzoną hipnozą regresyjną i pozwala doświadczyć swoje poprzednie wcielenie / wcielenia.

Dlaczego jednak hipnoza regresyjna LBL Michael Newtona?

Poznałem wiele osób poddającym się sesjom hipnozy regresyjnej do poprzednich wcieleń. Dla wielu z nich te doświadczenia skończyły się dosyć trudnymi przeżyciami. Kiedy bowiem człowiek doświadcza siebie w okolicznościach, w których się siebie nie spodziewał, będąc w roli, w której nie wyobrażał sobie się kiedykolwiek znaleźć, trudno po takim przeżyciu objąć to i spojrzeć na to jak na całość drogi duchowej. Nawet sama racjonalizacja nie zawsze bywa skuteczna, i o ile sejsa kończy sie na samym cofaniu się do poprzednich wcieleń, można przeoczyć wartość i sens tych doświadczeń w całościowej perspektywie, którą daje spojrzenie LBL – w domu dusz.

To właśnie w tym miejscu można minione doświadczenia zrozumieć i zintegrować. Niezależnie od doświadczeń, które klient widzi w poprzednich wcieleniach, wszystko to staje sie właściwym elementem większej całości.

Hipnoza regresyjna Life Beetwen Lives

Metoda zawiera w sobie powyższe elementy, a zatem cofnięcie poprzez obecne wcielenie do poprzedniego wcielenia, a dalej, do domu dusz. Michael Newton na bazie ponad 14 000 przypadków dokładnie opisanych sesji hipnotycznych opracował;

 1. Procedurę, czyli w jaki sposób wprowadzić klienta w ten stan wyjątkowo silnego oderwania od ciała, który pozwala nadświadomości dojść do głosu,
 2. Mapę, precyzyjnie opisując świat, w którym, jako dusze, przebywamy między wcieleniami. Warto mieć na uwadze, że nawet (przypadkowo) kierując klienta do domu dusz, hipnoterapeuta bez znajomości owej mapy nie jest w stanie efektywnie przewodzić klientowi w tym doświadczeniu.

Hipnoza regresyjna Michael Newton – czego się spodziewać

Dla dobra klientów podkreślam, iż osoby które poddawałem hipnozie regresyjnej na bazie metody Michaela Newtona doświadczają:

 1. Cofnięcia klienta do wczesnodziecięcych doświadczeń z bieżącego życia.
 2. Cofnięcia klienta do narodzin w bieżącym wcieleniu, w tym do życia płodowego.
 3. Cofnięcia się do wcielenia, które stanowi lekcję klienta względem jego aktualnej sytuacji życiowej. Poprzednie wcielenia zawsze stanowią odmienny punkt widzenia na intencje, z którymi przychodzi klient.
 4. Wejście w przestrzeń między wcieleniami, co pozwala doświadczyć klientom wszechogarniającą miłość i energię stanowiąca nadrzędną jakość domu dusz. W większości przypadków dochodzi do celowego doładowania klienta tą energią.
 5. Klienci, którzy przygotowali swoje pytania przed sesją mogą je zadać w domu dusz. Można je zadać przewodnikowi, członkom grupy dusz lub starszyźnie. W zdecydowanej większości klienci otrzymują odpowiedzi na swoje pytania, nawet na te, które nie planowali zadać.
 6. W czasie spotkania z przewodnikiem nie rzadko klienci cofają się z nim również do innych wcieleń. O ile lekcje z nich wyciągnięte mogą się przydać klientom w aktualnym wcieleniu.
 7. W wielu przypadkach klienci mogą spotkać się z osobami z najbliższej grupy dusz. Z nimi mogą odkryć nieżyjące już, ważne osoby z aktualnego wcielenia jak i inne bliskie im osoby.
 8. Często klienci dowiadują się o swoich silnych stronach, zdolnościach, które posiadają wszyscy członkowie grupy, do której należy klient.
 9. Mogą dowiedzieć się jak starą – doświadczoną duszą są, dlaczego mają takie a nie inne, obecne ciało, czego ono ma ich nauczyć itd.
 10. Mogą poznać swoje duchowe imię.

A zatem

Dlaczego sesja hipnozy regresyjnej należy to tak niezwykle dogłębnego i intensywnego przeżycia? Ponieważ wszystko o czym napisałem wyżej klienci doświadczają osobiście wielowymiarowo i wielozmysłowo. A to właśnie pełne i osobiste doświadczanie zmienia nas najtrwalej.

Jeśli chcesz się umówić na sesję hipnozy regresyjnej – możesz do mnie napisać – tutaj.
Przed pierwszą hipnozą warto sprawdzić własną podatność na wejścia w inny stan świadomości. Możesz sprawdzić swoje możliwości z użyciem jednego z moich nagrań, które znajdziesz tutaj.

Opinie:

Część opini moich klientów znajdziesz na portalu Znany Lekarz. Poniżej zamieszczam dwie z nich:

Znany Lekarz - Marcin Brzeźniak - recenzja dla Marcin Brzeźniak - Jola
Znany Lekarz - Marcin Brzeźniak - hipnoterapia - recenzja dla Marcin Brzeźniak - Anna